"Инде 9" ЕООД

Инде 9

„Инде 9“ ЕООД е консултантска фирма, която започна своето съществуване в средата на 2014-та година. Стартирахме дейността си с разработка на проекти за хора с увреждания, които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност. Смело можем да заявим, че чрез нас над 80 човека от цяла България буквално сбъднаха мечтите си, стартирайки собствен бизнес и променяйки изцяло посоката на своя живот виж тук....

Впоследствие започнахме да подпомагаме неправителствени организации и работодатели, които желаят да реализират свои смислени начинания чрез семинари, обучения и консултации в областта на човешките ресурси. С времето „Инде 9“ обогати и разнообрази своята експертиза и обхват, като заработи в партньорски отношения с Фондация „Булгари“ от гр.София.

Към днешна дата дружеството разработва проекти за уязвими общности, извършва обучения, семинари, психологически консултации и тиймбилдинг мероприятия в сферата на бизнеса, образованието, социалните и медицински услуги, спорта. От 10.04.2019г професионализмът в работата ни намери изражение в Сертификат за качество ISO 9001:2015 за услугите, които извършваме.

От 25.05.2021г. „Инде 9” официално бе вписана в Регистъра на социалните предприятия като Социално предприятие „КЛАС А”. Това отличава организацията ни като такава, която произвежда стоки и услуги със социална добавена стойност и доказано работи за подобряване благосъстоянието на хората в неравностойно положение. В добавък към основните дейности на фирмата, стартира и социалната иновация, която „Инде 9” развива и инвестира в нея: добив на мед, продукция на производни от мед храни и стоки, целящи популяризиране на здравословен начин на живот в страната.

Екипът ни се състои от експерти в сферата на икономиката, образованието, психологията, социалната работа и спорта. Водещи принципи в работата с нашите клиенти са коректност и отговорност във взаимоотношенията, съобразяване с потребностите на хората срещу нас и установяването на обща цел, която преследваме до краен успех.

В превод от латински език Inde означава „Оттук“.

Оттук започва и твоят път към промяната, която целиш.

сертификат iso udostoverenie