"Инде 9" ЕООД

Инде 9

"Инде 9" ЕООД е консултантска фирма, разработваща проекти за безвъзмездна помощ по конкурси, финансирани от Агенция за хората с увреждания. Фирмата не е обвързана с агенцията и целите й са отнесени към съдействие на хората и организациите, които кандидатстват с проект пред АХУ. Екипът ни се състои от експерти в сферата на икономиката, финансите, правото и социалната работа. Основната задача, която стои прeд "Инде 9" ЕООД е въвеждането на нов подход в работата с клиентите , базиран на хуманност и коректност в партнирането, обективните потребности на хората срещу нас и обща цел, която преследваме до краен успех.

"Инде 9" ЕООД е регистриран като администратор на лични данни към Комисия за защита на личните данни под идентификационен номер 386087.